GEVEN

Hoe kan ik geven?
Giften kunnen gegeven worden op banknummer NL32ABNA0556542819 onder vermelding van code, omschrijving en initialen, geen namen. Zie omschrijving voor giften.
Voor een drempelvrije schenkingsregeling kan men gebruik maken van het formulier “overeenkomst-periodieke- giften”. Kijk op www.belastingdienst.nl/giften voor de voorwaarden. Klik hier om het, gedeeltelijk door NTM ingevulde formulier hiervoor, te downloaden. Neem voor lijfrenteschenkingen , legaten en erfstellingen contact op met uw notaris of onze boekhouder via finance-nl@ntm.org 

Hoe worden de zendingswerkers betaald?
Zendelingen krijgen al hun ondersteuning door een achterban die bestaat uit één of meerdere gemeentes, familie en vrienden. Hun financiën kunnen via NTM lopen waardoor giften van de belasting aftrekbaar zijn doordat NTM een ANBI status heeft.

Hoe worden de leiders betaald?
Zij zijn niet gesalarieerd en op gelijke wijze volkomen afhankelijk van een achterban die hun ondersteunt.

Welke deel van mijn giften gaat daadwerkelijk naar de zendingswerker(s)?
Wij brengen geen percentage voor “overhead” of salarissen van leiders in rekening om dat af te trekken van de giften voor zendingswerkers. Dus wat u geeft voor de zendingswerker stuurt NTM-NL ook 100% door.

Maar hoe worden dan de kantoorkosten, publikaties, zendingsdagen en reizen ten behoeve van de voortgang van de zending bekostigd?
Deze worden bekostigd door hiervoor bestemde giften.

Helpt NTM op de zendingsvelden met projecten?
Als hiervoor voldoende financiën zijn door hiervoor bestemde giften kunnen we met projecten helpen. Vooral die projecten die het gemeentestichtend werk ondersteunen.
Zie hiervoor verder het verslag over projecten van het afgelopen jaar.